banner4

29.07.2015 tarih ve 29429 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği”ne göre:

Madde 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

  1. a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,
  2. b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,
  3. c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar bir (1) ilk yardımcı, bulundurması zorunludur.
Untitled Document
  MEDLİNE İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİMLERİMİZ İLETİŞİM